Organisatie

Publiciteit

Bekendheid geven aan wat we doen en uitdragen, krijgt vooral vorm met de uitgave van ons Kerkblad. Deze komt zo'n zes keer per jaar uit. Er zijn diverse varianten in abonnementen en kosten (in de brievenbus, digitaal of per post). Voor het aanleveren van kopij of voor het opvragen van informatie kunt u kerkblad@pkn-gtstp.nl benaderen.