Organisatie

Over ons

In 2018 zijn we gefuseerd. Wie zijn wij? De Protestantse Gemeente Garmerwolde/Thesinge, de Gereformeerde Kerk te Stedum en de Gereformeerde Kerk te Ten Post. Samen vormen we de Protestantse Gemeente GTSTP. Daarnaast hebben we ook een connectie met de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. In de zomerperiode en op andere momenten vieren we gezamenlijke diensten met deze gemeente. Daarnaast vinden we elkaar in het programma van vorming en toerusting en bij diaconale activiteiten.

Ons gebied is behoorlijk omvangrijk, maar te overzien. Sinds de officiële samenwerking en de periode die daaraan vooraf ging, hebben wij elkaar steeds beter leren kennen. Er is aan alle zijden duidelijk waardering voor  ontmoetingen in de zondagse eredienst of bij andere kerkelijke activiteiten. We hebben geconstateerd dat de fusie opvallend eenvoudig tot stand is gekomen en voelen ons één gemeente.