Organisatie

Beheer & Financiën

Het college van kerkrentmeesters, bestaande uit leden van kerkenraad en gemeente, houdt toezicht op een breed pakket van materiële en financiële zaken zoals de gebouwen en het onderhoud daarvan, de contracten, de verzekeringen en de jaarlijkse verantwoording van de financiën. Het college heeft een praktische rol in de vaste vrijwillige bijdrage en de aanstelling van een kerkelijk werker.