Contact

Contactformulier

Gebruik onderstaand formulier om een vraag aan ons te stellen.

Adressen

Kerkgebouw Stedum
Bedumerweg 32, 9921 PM Stedum

Kerkgebouw Thesinge
Kerkstraat 7, 9797 PD Thesinge

Kerkgebouw Ten Post
Jan Zijlstraat 2, 9792 PV Ten Post

Kerkgebouw Garmerwolde
Dorpsweg 69, 9798 PD Garmerwolde

Overige contactgegevens

Voorzitter kerkenraad
dhr. P. Tillema
0596-551757
tillema.p01@gmail.com

Scribaat
Kerkstraat 7, 9797 PD Thesinge
scriba@pkn-gtstp.nl

Verenigingsgebouw Trefpunt Stedum
0596-551827

Coördinator beheer en verhuur Trefpunt Stedum
0596-551707  /  06 4675 2827

Contactpersoon De Hoeksteen Ten Post
06-18841011

Secretaris diaconie / KerkinActie
diaconie@pkn-gtstp.nl

Secretaris kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pkn-gtstp.nl

Financiële gegevens:
IBAN: NL21 RABO 0320 7040 84 t.n.v. Prot. Gem. GTSTP
boekhouder@pkn-gtstp.nl

Preekvoorzieners
preekvoorziener@pkn-gtstp.nl

Ledenadministratie
ledenadministratie@pkn-gtstp.nl
06-18122416

Kerkblad Protestantse gemeente GTSTP
kerkblad@pkn-gtstp.nl

Beamerteam
beamteam@pkn-gtstp.nl