Protestantse Gemeente Garmerwolde - Thesinge -
Stedum - Ten Post

betrokken – kleurrijk – inspirerend

Naar agenda Naar actueel

Kerk en gemeente 

Een kerk in het dorp, gemakkelijk benaderbaar voor jong en oud. Dat vinden we belangrijk. We vervullen een centrale rol in de dorpsgemeenschap. Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post (GTSTP) zijn de dorpen of is de regio waar we actief zijn.

Behalve oog voor de samenleving dichtbij kijken we ook naar ons medemens op een grotere afstand. Samen vormen we een kleurrijke gemeente die met haar geloof bezig is. Niet allemaal op dezelfde manier, we respecteren juist de variatie. We gaan mee in de tijdsgeest, die ons telkens weer uitdaagt om inhoud en vorm te geven aan ons geloof. 

We weten ons gedragen door God. Dat bindt ons. En we laten ons inspireren door Zijn Geest.

Kerk uit Stedum

Volgende kerkdienst

Voorganger:mw. K. Elzes, Ten Post
Locatie:Stedum
Ouderling:Saskia Vaatstra
Collectes:1. PKN - Kerk & Israël 2. Kerk
Naar alle kerkdiensten

Actueel

kerkelijk-werker-250px.png

Nieuwe kerkelijk werker

Vanaf 1 april gaat dhr. S. Meindertsma uit Delfzijl bij ons aan de slag als kerkeklijk werker