Tentdienst in Stedum

Tentdienst in Stedum

Voorganger:Gospelkoor Jizrahja uit Groningen
Locatie:Feesttent, Bedumerweg 18 in Stedum
Ouderling:
Diaken:
Collectes:1) Voedselbank 2) Gemaakte kosten
Let op:  De geplande dienst om 11.00 uur in Thesinge is komen te vervallen. Iedereen wordt opgeroepen om de tentdienst in Stedum te bezoeken.

Het thema van deze dienst is "Samen op reis".
Het koor bestaat al bijna 50 jaar en de koorleden delen graag met iedereen hun persoonlijke relatie met God.
De collecte is voor de voedselbank en u kunt ook producten meenemen die de voedselbank weer kan uitgeven aan hun klanten.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en na te praten.
Om 12.30 uur kunt u aanschuiven voor een gezamenlijke lunch en 's middags is er een fietstocht van ongeveer 25 km waar u aan deel kunt nemen.