Wie zijn wij Wie zijn wij
Wij zijn de Protestantse Gemeente van Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post, een samenvoeging in 2018 van de Protestantse Gemeende van Garmerwolde-Thesinge, de Gereformeerde Kerk van Stedum en de Gereformeerde Kerk van Ten Post.
We zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland
U kunt ons, afhankelijk van uw doel, bereiken via de volgende mailadressen.
 
mailadressen
kerkenraad scriba@pkn-gtstp.nl
diaconie / kerkinactie diaconie@pkn-gtstp.nl
pastoraat / kerkelijk werker kerkelijkwerker@pkn-gtstp.nl
rond de eredienst eredienst@pkn-gtstp.nl
preekvoorziening preekvoorziening@pkn-gtstp.nl
presentatie kerkdiensten op de beamer beamteam@pkn-gtstp.nl
financiële zaken boekhouder@pkn-gtstp.nl
redactie kerkblad kerkblad@pkn-gtstp.nl
   
   


Vrije bijdragen, giften en abonnementsgeld kunt u overschrijven op het volgende banknummer;

IBAN:  NL21 RABO 0320 7040 84
t.n.v. Protestantse Gemeente GTSTP
terug