zo 20 sep 2020  om 9.30 uur
Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen
Dienst in Thesinge
Ouderling: Jacon Jongsma
Organist: Linie Boer


Klik hier voor Kerkomroep GTSTP in nieuw venster of nieuw tabblad

Liturgie

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst.

 

Collecte.

1e  Zending
2e  Kerk

 ---------------------------------------------------------------------------------------
Bij de collecte
Versterk de kerk
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee kun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Collecteer op deze zondag mee voor de kerk in Ghana!
Zie ook: kerkinactie.nl/najaarscampagne.
 

terug