brief 9 april

brief 9 april
9 april 2019

Pasen: is leven vanuit de opstanding

Dit jaar leven we vanwege het coronavirus op een bijzondere wijze naar Pasen toe. En voelt deze Stille Week anders dan andere jaren. Er is in de Stille Week alleen op Goede Vrijdag dienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan. Via kerkomroep is de dienst te beluisteren en - mogelijk- te zien. Om de dienst ook te kunnen zien, daar wordt nog aan gewerkt. We doen onze best om via YouTube deze dienst ook uit te zenden. Het is een experiment, maar we proberen het.

Pasen, het feest van de opstanding, het belangrijkste feest voor christenen en is al eeuwenlang in de kerk gehoord. Dood en opstanding staan centraal en is al eeuwenlang doorverteld, van generatie op generatie.

Dat Jezus is opgestaan, is dat nu in deze tijd zo belangrijk om te horen? Ik meen van wel. Desalniettemin vind ik het moeilijk om nu het Paasfeest te vieren, dat zeg ik maar heel eerlijk. Ik heb een wat onbestemd gevoel en dat is anders dan voorgaande jaren. Wellicht herkent u mijn gevoel.

Wie er ook een onbestemd gevoel zouden kunnen hebben gehad, zijn de vrouwen die op de Paasmorgen naar het graf van Jezus waren gekomen om zijn lichaam te verzorgen. Het was immers heel anders afgelopen dan ze hadden gedacht met Jezus die zij liefhadden. Bij aankomst vinden ze hem daar niet. Wat een schrik! Er verschijnen engelen bij het graf, die vertellen dat Jezus is opgestaan.

Wij mensen zijn meer gericht op het sterven dan op de dood. En maken ons druk over de vraag hoe we het een plek kunnen geven, dan de vraag hoe we de dood kunnen overwinnen. Christus overwon de dood. De overwinning van het sterven hoort bij onze menselijke mogelijkheden, de overwinning van de dood heet: Opstanding!

Vanuit de opstanding kan er een nieuwe reinigende wind door onze wereld waaien.  Ook al zouden er maar een paar mensen zijn die dit zouden geloven en zich hierdoor laten leiden bij alles wat ze hier op aarde doen, dan zou er veel veranderen. Want: ’Leven vanuit de opstanding, dat is Pasen! Het bijzondere van Goede Vrijdag en Pasen is dat onze gedachten boven onze eigen gedachten en beslommeringen uitstijgen, naar de echte betekenis van het leven en dat we nieuwe hoop krijgen. Daarom is lied 624 een prachtig paaslied: ‘Christus onze Heer verrees’. U kunt het vinden op YouTube om thuis mee te zingen.

Ik wens u gezegende paasdagen.

Lidy Luinstra
 
terug