brief 25 maart 2020 brief 25 maart 2020
24 maart 2020.

Beste gemeenteleden,

'T het nog nooit zo donker west, of 't wer altied wel weer licht’.
Dat lied kennen we van de bekende Groninger zanger en liedjesschrijver Ede Staal.
Toen dit lied in mij opkwam dacht ik aan de overdenking van de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk; ds René de Reuver van afgelopen zondag 22 maart.
In zijn overdenking zegt hij: ‘ Om naar het licht te komen, moet je eerst door het donker heen’.

Vanmorgen heb ik een eindje gewandeld. Als je wandelt komen er allerlei gedachten naar boven drijven. Je  overdenkt de dingen die je bezig houden. Ik dacht aan de uitspraak van ds René de Reuver en tegelijk; hoe lang zullen we nog in het donker blijven ?
We zitten nog maar anderhalve week in deze crisis.
‘ Hoe lang nog’, we worden teruggeworpen op onszelf en beseffen de afhankelijkheid van God.

We dáchten dat we de wereld in een doosje hadden en ik dacht dat ik dat zelf ook had.
Ik heb het goed voor elkaar; een huis, een auto, verkeer in goede gezondheid, ik kan overal naar toe rijden. En, ik heb nét een nieuwe baan. ‘ Wat voel ik me een gezegend mens. En ben daar dankbaar voor’, zei ik in mezelf.
Maar ook de andere kant kwam bij mij naar boven drijven; ‘ Wat ben ik toch een kwetsbaar mensenkind.  Ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen in deze grote wereld. Het kan zomaar over zijn’.

En dát was het. Het wás  ineens over. In no time: Crisis.
We dachten eerst: ‘ Het is de ‘ver van mijn bed’ show’, daar ginds in China.
Nu zitten we midden in een pandemie wat tot economische, en dramatische gevolgen kan leiden. Ik maak me zorgen wat ons allemaal nog te wachten staat.
Mensen komen zonder baan te zitten. Bedrijven dreigen om te vallen. In de zorg is het een heksenketel geworden. Er worden overuren gedraaid. Er is een grote roep om hulp. Er is grote nood. ‘ Hoe lang nog Heer’, denk ik dan.

Er is een run op boodschappen in de winkels. Mensen slaan meer in dan ze nodig hebben, zodat er voor de ander weinig- of niets meer over is.
Ik hoor op de radio een huilende verpleegkundige uit Engeland. Ze was klaar met haar dienst. Ze had overgewerkt en ging naar de supermarkt om boodschappen te doen. Er was  bijna niéts meer over in de winkel, en dat greep me aan.
Ik stel me voor, dat ze die dag  zichzelf een slag in de rondte heeft gewerkt en herken dat maar al te goed.

Als deze dingen gaan dan door mij heen als ik aan het wandelen ben. Deze lente voelt zó vreemd dit jaar. Mensen lopen met een boog om elkaar heen. Iedereen lijkt door de angst bevangen. Het  is ook terecht om je de ernst van de situatie goed tot je laten doordringen.
Nu heb ik eergisteravond de persconferentie van de minister president Mark Rutte gehoord. De maatregelen worden verscherpt tot 1 juni. Hoe houden we dat vol? Geen kerkdiensten meer, elkaar niet even ontmoeten in de kerk, samen luisteren naar de Woorden van de Heer.
Samen zingen en bidden voor en met elkaar. Maar het moet, en deze maatregelen zijn er niet voor niets.

Ik denk aan psalm 13. Het is een psalm van David. Hij roept de Heer aan in tijden van nood.
Wat er in hem zelf omging en wat hem bezig hield, wordt hier niet beschreven. Dat is ook niet belangrijk. De lezer kan zijn eigen invulling in zijn persoonlijke situatie er aan geven. Ik dacht aan de situatie van nu.
David roept om God: ‘ Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!’ Met uitroepteken.
En hij worstelt met de zwijgende God, die het laat afweten. Zo kan het zijn als je leven op de kop staat, als een God die het laat afweten.

Even lijken we te vergeten dat er ook nog andere problemen van gemeenteleden zijn, die naar de achtergrond zijn geraakt. Zoals een uitslag van een onderzoek dat niet goed is, en dat  je dat moet verwerken. Dat je leven vanaf dat moment er anders uit gaat zien, is een harde klap.
Ik wens je/ jullie veel sterkte, moed en kracht van God om  de nieuwe situatie een plek te geven in je leven.

Ik denk ook  aan de vluchtelingen op het eiland Lesbos in Griekenland. Bijna de helft zijn kinderen! Één van de vijf kinderen komt zonder ouders aan. U heeft het vast wel gehoord of gezien op de televisie. Kerk in actie schrijft 20.000 vluchtelingen in een kamp, waar maar capaciteit is voor 3000 mensen. Het is onvoorstelbaar . Doordat het Coronavirus daar ook is  uitgebroken verslechtert de situatie daar meer en meer.

Laten we God aanroepen voor de nood in deze wereld en bidden met David:

‘ Hoe lang nog, Heer zult u mij vergeten,
hoe  lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen

en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink.
Laat mijn vijand niet roepen: ‘ Ik heb hem verslagen’,
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u mij redding brengt,
ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen’.

Als we naar de kerk mochten gaan, en ik was voorganger, dan wilde ik deze psalm met u  zingen.
Een lied zingen kan verschillende gevoelens oproepen; blije, bedroefde, troostvolle, of herinneringen aan een gebeurtenis in je leven. In de kerk zingen we over geloof, hoop en liefde. Dat mis ik nu we niet naar de kerk kunnen. En zingen is twee keer bidden liet ik me eens vertellen.
In de muziek kun je heel wat gevoelens kwijt, zowel instrumentaal als vocaal. Ik heb gezocht naar een bewerking van psalm 13.  De muziek en de sfeer waarin de psalm gezongen wordt, geeft in mijn beleving goed weer, waarin we vandaag de dag leven.
Ik vond ‘ Cried out ’,op YouTube. Psalm 13  wordt met  passie gezongen door Bobby Chow. Luister je weer mee?
En als laatste: 'T het nog nooit zo donker west, of 't wer altied wel weer licht’.
 
https://youtu.be/vzZsb8SMawY

Warme groet en ik wens je Gods nabijheid toe.

Lidy Luinstra
 
terug