brief 18 maart 2020 brief 18 maart 2020
18 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Gisteravond had ik een skype gesprek voor overleg met  onze scriba.
Via het beeldscherm kun je elkaar zien en spreken. Of dat nu in Thesinge of Stedum is, of aan de andere kant van de wereld, de techniek staat voor niets. Afstand maakt niet uit.
Het kan allemaal.

Het kán allemaal; wat we niet hadden gedacht én ook niet hadden verwacht, is dat de  uitbraak van het Corona virus zo snel om zich heen zou grijpen. Eerst in China. Daarna was het plotseling  in Noord- Italië. En nu heeft het Corona virus ons in de greep. Het zijn bizarre tijden in alle opzichten. 

Door deze ontstane situatie  is de mooie bevestigingsdienst al snel op de achtergrond geraakt.
De  kerk was versierd met bloemen in de vensterbank. Er stond een prachtige schikking op de liturgische tafel. Er was een taartje bij de koffie. Het was hartverwarmend! Een feestelijke dienst heb ik beleefd en ik wil u hiervoor nog hartelijk bedanken.
De week daarop hadden we na de dienst een gemeentevergadering en ook ik was daarbij. Dit was dan ook een mooie gelegenheid voor meer wederzijdse kennismaking.

Als snel had ik na mijn bevestiging pastorale gesprekken gepland. In de eerste week heb ik enkelen van jullie bezocht. Anderhalve week later moest  ik vanwege de uitbraak van het Corona virus de bezoeken afzeggen. Ik heb deze omgezet in pastorale telefoon gesprekken. Via de telefoon pastorale gesprekken voeren, druist tegen mijn gevoel in. Het is onnatuurlijk en je wilt elkaar zien.  Skypen is leuk, je kunt met elkaar spreken én tegelijkertijd elkaar zien. Maar dat is maar een hulpmiddel.

Om elkaar te leren kennen en te spreken, moet je elkaar fysiek ontmoeten.
De gemeente ontmoet elkaar in de Eredienst, fysiek. Als automatisch geef je elkaar een hand, of iemand een bemoedigend schouderklopje. En, de voorganger krijgt een hand als teken dat de dienst aan hem of haar wordt overgedragen.
Het is rare gewaarwording, dat je nu zó moet nadenken, over iets wat je heel gewoon doet. Dat  je niet vrij bent om zomaar ergens op af te stappen en anderhalve meter afstand  moet houden.

We leven in de veertig dagen tijd voor Pasen en gedenken straks het lijden van Christus .
Ik denk aan psalm 22 : ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij, en blijft zo ver, terwijl ik tot u schrei’, ‘Waarom  verlaat u deze wereld, uw mensen zijn in grote nood’, ‘Hoe blijft Gij zwijgen?’

En eigenlijk ben ik stiekem een beetje boos. Want, nu worden door al die maatregelen mijn plannen in de war gemaakt. Dat komt me helemaal niet goed uit.
En ik ben niet de enige. We moeten aan sociale distantie doen. Ook zo’n woord die je voor deze crisis nog niet eerder hoorde. Anderhalve meter afstand, geen hand geven, geen knuffel geven aan familie of vrienden. Ik vraag: ‘Wat heeft deze situatie nu met God te maken?’.

Dan gebeuren er ineens ook zomaar mooie dingen tussen mensen.
De minister president Mark Rutte vraagt ons om meer naar elkaar om te kijken.
In de kerk noemen we dat elkaar bemoedigen, want omzien naar elkaar is Jezus opdracht.  Hij heeft het ons voorgedaan en dat is een oproep aan alle gelovigen.
Toen gebeurde er gisteravond iets moois. Ter bemoediging kreeg ik een YouTube filmpje doorgestuurd van één van mijn koorvrienden. Het koor waar ik elke week in zing en die ik nu zo mis. Ik beluisterde het filmpje en werd er door geraakt en bemoedigd. Nu de  wereld  - die als een horrorfilm-, aan mij voorbij gaat en waar wij met z’n allen midden inzitten, wil ik dit filmpje ter bemoediging met jullie delen.

Het is een Irish Blessing en gaat over dat we elkaar weer mogen ontmoeten en dat we in Gods handpalm gegrift zijn.  Luister je met mij mee?  https://youtu.be/Qn1jge4RLcs

Ik wens je Gods nabijheid toe.

Lidy Luinstra

NB
Songtekst in YouTube filmpje

‘May the road rise to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your fields and until we meet again, may God hold you in the palm of His hand.’

‘Moge de weg opgaan om je te ontmoeten. Moge de wind altijd achter je zijn. Moge de zon warm op je gezicht schijnen, de regens vallen zacht op je velden, en totdat we elkaar weer ontmoeten, moge God je houden in de palm van zijn hand.’
terug