9 juni 2020 9 juni 2020
Weekbericht door Peter Heidema

9 juni 2020

Beste mensen,
Onze kerkelijk werker mevrouw Lidy Luinstra vroeg mij of ik bereid was om een keer een weekbericht te maken. Zoals u wellicht weet heeft zij de afgelopen weken steeds iets van zich laten horen, middels een weekbrief,  die u bijvoorbeeld op de website kunt lezen. Het vergt wel iedere week tijd en energie  om een weekbrief te maken, en een week is snel om. Daarom denken we er over na, om twee wekelijks een bericht te sturen en dit door meerdere personen te laten schrijven,  middels de welbekende  methode ‘het doorgeven van de pen’. We zullen kijken hoe zich dit in de toekomst  ontwikkelt.
Vanaf medio maart zitten we in een intelligente Lock Down. Het woord intelligent is zeker erg belangrijk. Even voordat de wereld op slot ging waren wij, Ina en ik, op vakantie in Tenerife, een Spaans eiland. We hebben toen twee dagen ervaren wat een totale Lock Down in de praktijk inhoudt: alleen maar een boodschap doen was toegestaan, en dan direct weer naar ons appartement en binnen blijven. Tijdens het boodschappen doen zaten we even op een bankje, genietend van de omgeving en het mooie weer. We zaten nog geen vijf minuten, toen twee agenten ons sommeerden direct te vertrekken. Gelukkig konden we na twee dagen nog één van de laatste vluchten boeken die ons naar Schiphol vloog.
De praktische invulling van de intelligente Lock Down is voor mij niet erg ingewikkeld. Ik zit niet meer in het arbeidsproces, en geniet nu bijna twee maanden van mijn pensioen. Ina werkt thuis en dat is voor haar wel even wennen. Geen collega’s, apparatuur wat niet goed functioneert, moeizame onderlinge communicatie. Dit zijn vervelende probleempjes die te overzien zijn. Ik heb een aantal weken geleden een telefoongesprek gevoerd met een mevrouw die twee jengelende en huilende kinderen om zich heen had. Dan is thuiswerken echt moeilijk en energieverslindend.
Wij ervaren de  online kerkdiensten meestal positief, zoals ook bij een normale kerkdienst spreekt de ene predikant je meer aan dan een ander. De dienst van ds. Toornstra afgelopen zondag vonden wij inspirerend en een mooie vorm hebben, de overdenking opgeknipt in verschillende blokken. De stilte kreeg een dominante rol in haar overdenking. Jezus zoekt voordat de wereld verandert, de stilte op en vanuit de stilte is er een nieuw begin. Dat is ook voor  mij bemoedigend. Vanuit deze crisis, eigenlijk een periode van stilte, moeten we samen naar nieuwe wegen zoeken ook om kerk te zijn, te blijven. Ik ben er van overtuigd dat nieuwe ideeën kunnen groeien vanuit de huidige situatie. In het vertrouwen dat God ook nu naast ons staat. Het nieuwe zal organisch groeien, open staan voor vernieuwing, en God wil onze leidraad zijn de komende tijd. Vanuit dat vertrouwen kan ik invulling geven aan mijn en elkaars leven.
Het ga u allen goed.

Gr. Peter Heidema

  
terug